Popovstraat 5 Zwolle - Dijkmans B.V. - Duurzaam en slim (af)bouwen

Nieuws: wij zijn verhuisd!

Dijkmans groeit! Beste relatie,   Graag informeren wij u dat wij per 1 juli zijn verhuisd naar Zwolle. Vanaf nu kunt u ons vinden aan de Popovstraat 5 in Zwolle op bedrijventerrein Marslanden. Onze nieuwe adresgegevens zijn als volgt: Dijkmans B.V. Popovstraat 5 8013 RK Zwolle Ons nieuwe telefoonnummer: 085-8770979. Momenteel zijn wij druk bezig met de verhuizing en het inrichten van onze nieuwe showroom. Nadat wij onze showroom compleet hebben ingericht, nodigen wij u Lees meer…

HansaPanel Click2Paint - Dijkmans - Duurzaam en slim (af)bouwen

Nieuwbrief HansaPanel Click2Paint

Nieuw: HansaPanel Click2Paint! Beste relatie,Dijkmans B.V. is verheugd u mede te delen dat wij ons assortiment uitbreiden met Hansapanel Click2Paint! Deze unieke wandpanelen kunt u rechtstreeks op een regelwerk plaatsen en zijn direct overschilderbaar of te behangen. Zo kunt u op snelle wijze een wand transformeren en afwerken met elke gewenste kleur. De panelen zijn zeer geschikt voor nieuwbouw, renovatie of utiliteitsbouw.De grote voordelen van HansaPanel Click2Paint zijn dat men geen primer hoeft aan te brengen en Lees meer…

Maestro Lynes - Pepper Oak - Dijkmans B.V. - Duurzaam en slim (af)bouwen

Nieuwsbrief Maestro Lynes

Maestro Lynes – Een uniek lijnenspel Dijkmans B.V. introduceert u graag de serie Maestro Lynes. Met de Lynes wandpanelen kunt u uw muur op een zeer bijzondere manier uitlichten. Het is een unieke serie waarbij onzichtbare LED verlichtingselementen in de wand verwerkt kunnen worden. De lichtelementen zijn zowel aan als uit niet zichtbaar in de wand. De Maestro Lynes panelen creëren een prachtig lijnenspel en zijn daarom zeer geschikt als accentmuur. Het is een minimalistische Lees meer…

Independent Hotel Show - Dijkmans B.V. - Duurzaam en slim (af)bouwen

Independent Hotel Show

Independent Hotel Show 2020 Dijkmans staat in samenwerking met HOSpeed op de Independent Hotel Show. Deze beurs is 17 en 18 maart in de RAI in Amsterdam. Samen met HOSpeed werken wij mee aan het concept waarbij een hotelkamer binnen één dag gerenoveerd kan worden. Wij doen mee aan dit concept met onze wand- en plafondpanelen. U kunt ons vinden bij stand A35. Wilt u ons bezoeken op de beurs? Registreer u dan hieronder als Lees meer…

Hansapanel - plafondpaneel hout - Dijkmans - Duurzaam en slim (af)bouwen

Nieuwsbrief Hansapanel

Introductie eigen label Hansapanel Graag introduceren wij u aan Hansapanel, ons eigen label wand- en plafondpanelen. Mooi afgewerkte wanden en plafonds zijn de basis van een woning. Dankzij onze Hansapanelen kunt u dit op zeer eenvoudige wijze realiseren. De platen zijn makkelijk te installeren en kunnen eenvoudig aan elkaar gekoppeld worden dankzij het handige kliksysteem.  Onze serie kenmerkt zich door zijn eenvoud. De panelen zijn verkrijgbaar in drie verschillende uitvoeringen, in drie verschillende decors. Zo houden we Lees meer…

Alabama Oak - Maestro Steps

Nieuwsbrief Maestro Steps

Nieuw: Maestro Steps – traprenovatie Beste Relatie, Graag introduceert Dijkmans u onze nieuwe lijn traprenovatie: Maestro Steps. Met deze nieuwe serie renoveert u snel en eenvoudig uw trap zonder dat hier sloopwerk aan te pas komt. Onze trappanelen zijn verkrijgbaar in rustige natuurlijke tinten, warme houtkleuren of een industriële betonlook. De grote voordelen van Maestro Steps: Eenvoudige installeren Gemakkelijk te onderhouden Geen sloopwerk Betaalbare oplossing Bijpassende afwerking accessoires Duurzaam en stijlvast Bij Maestro Steps blijft Lees meer…

Maestro - Warm - Aqua groen - Dijkmans - Duurzaam en slim (af)bouwen

Nieuwsbrief Maestro panelen

Nieuw in het assortiment: Maestro wand- en plafondpanelen Beste Relatie, Dijkmans is verheugd u mede te delen dat wij vanaf 1 juli 2019 de hoofddealer in Nederland zijn van het fantastische programma van Maestro wand- en plafondpanelen. Maestro is een merk met unieke looks zoals marmer, eikenhout of beton. Het wandpanelenmerk heeft 5 unieke interieurstijlen opgesteld door trendwatchers en kleurspecialisten. Deze series verschillen van lichte houttinten tot warme accenten. Zo is er de serie Crisp Lees meer…

Algemene Voorwaarden 

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Dijkmans.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Dijkmans B.V. . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dijkmans B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Dijkmans B.V..

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Dijkmans B.V. te mogen claimen of te veronderstellen.

Dijkmans B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Dijkmans B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Dijkmans.nl op deze pagina.

Privacyverklaring

Dijkmans B.V., gevestigd aan Nieuwe Markt 3 7411 PA Deventer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens:


https://www.dijkmans.nl

Popovstraat 5, 8013RK Zwolle

085 877 09 79


Team gegevensbescherming is de Functionaris Gegevensbescherming van Dijkmans B.V. Hij/zij is te bereiken via info@dijkmans.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dijkmans B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam – Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch – Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dijkmans.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dijkmans B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Dijkmans B.V. neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dijkmans B.V.) tussen zit. Dijkmans B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dijkmans B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

Dijkmans B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dijkmans B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Dijkmans B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dijkmans B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dijkmans.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dijkmans B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dijkmans B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dijkmans.nl