Dijkmans logo - Dijkmans - Duurzaam en slim (af)bouwen

Over Dijkmans

Lees hier alles over de oprichting, de visie en het team van Dijkmans.

Visie

Dijkmans is een groothandel en leverancier voor duurzame en sfeervolle wanden, plafonds, vloeren en lijstwerk.

De missie van Dijkmans is het leveren van duurzame kwaliteitsproducten voor het snel, gemakkelijk en dus tijdbesparend installeren van (af)bouwoplossingen zonder design en comfort uit het oog te verliezen!

Kwaliteit, design en kostenbesparend ten opzichte van alternatieve wijzen van wanddecoratie en afbouw zijn hierin de onderscheidende kenmerken.

Om haar missie te verwezenlijken is Dijkmans altijd op zoek naar innovatieve en nieuwe duurzame oplossingen voor de (af)bouw van woningen en utiliteitsgebouwen. Wij denken dat duurzame ontwikkeling tot nieuwe zakelijke kansen leidt en dat het Dijkmans de kans geeft om verdere bedrijfsgroei te blijven realiseren.

Oprichting

Het idee voor de verkoop van wandpanelen is ontstaan door mede-eigenaar Raymond van Dijk. In oktober 2016 richtte hij Dijkmans op samen met Richard Rijkmans. Per toeval kwam hij in aanraking met wandpanelen. Meteen was hij onder de indruk van de voordelen van het product. Iets wat bij zijn eigen verbouwing zeker van pas was gekomen. Raymond: “Met wandpanelen kun je een woning eenvoudiger, mooier en goedkoper (af)bouwen. Bij een verbouwing heb je over het algemeen meerdere mensen over de vloer: een stukadoor, een schilder enzovoorts. Met wandpanelen ben je een stuk sneller klaar omdat je deze eenvoudig zelf kunt installeren dankzij het handige kliksysteem.”

Inmiddels is het assortiment van Dijkmans naast wand- en plafondpanelen uitgebreid naar vloeren, plinten, isolatie en benodigdheden ter bescherming van de vloer. Hiermee wordt een zo breed mogelijk assortiment aangeboden voor een complete afwerking. Wand- en plafondpanelen blijven echter de core business van Dijkmans.

Een greep uit ons assortiment

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Dijkmans onderneemt maatschappelijk verantwoord. Dit wil zeggen dat Dijkmans (mede-)verantwoordelijkheid wil dragen voor maatschappelijke problemen zoals luchtvervuiling, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden of vergrijzing. Dijkmans wil een bijdrage leveren aan het oplossen van deze maatschappelijke problemen met behulp van de producten die men wil aanbieden alsmede hoe men wil omgaan met haar mensen en relaties.

Voor ons is MVO geen project maar een integraal onderdeel hoe wij onze kernactiviteiten willen uitvoeren.

Duurzaamheid

Dijkmans vindt herkomst en duurzaamheid van de materialen die men in- en verkoopt erg belangrijk. Wij zijn dan ook zowel FSC® (SCS-COC-000652-AGL) als PEFC (SCS-PEFC-COC-000652-HD) gecertificeerd en proberen samen met onze leveranciers en klanten te werken aan een duurzame toekomst zonder gemak, design en kosten uit het oog te verliezen. Door producten met het FSC®-label of PEFC-label te kopen, draagt u bij aan de bescherming van bossen in de wereld. Vraag naar onze FSC®-gecertificeerde producten en vraag naar onze PEFC-gecertificeerde producten, PEFC/30-32-965 .

FSC_C016391_Logo_with_licence_number_Green-208x300

Bedrijfsgegevens

KVK: 66859662
BTW: NL8567.28.317.B01

Neem contact op

Geïnteresseerd in de producten van Dijkmans? Ons team staat voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en de mogelijkheden met u te bespreken.

Bel ons voor voor het maken van een afspraak.

Stuur ons een e-mail met uw vraag.

Bezoek onze showroom in Zwolle.

Algemene Voorwaarden 

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Dijkmans.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Dijkmans B.V. . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dijkmans B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Dijkmans B.V..

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Dijkmans B.V. te mogen claimen of te veronderstellen.

Dijkmans B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Dijkmans B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Dijkmans.nl op deze pagina.

Privacyverklaring

Dijkmans B.V., gevestigd aan Nieuwe Markt 3 7411 PA Deventer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens:


https://www.dijkmans.nl

Popovstraat 5, 8013RK Zwolle

085 877 09 79


Team gegevensbescherming is de Functionaris Gegevensbescherming van Dijkmans B.V. Hij/zij is te bereiken via info@dijkmans.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dijkmans B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam – Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch – Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dijkmans.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dijkmans B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Dijkmans B.V. neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dijkmans B.V.) tussen zit. Dijkmans B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dijkmans B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

Dijkmans B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dijkmans B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Dijkmans B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dijkmans B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dijkmans.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dijkmans B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dijkmans B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dijkmans.nl