FlexiSlide logo - Dijkmans B.V. - Duurzaam en slim (af)bouwen

FlexiSlide

Met de revolutionaire schuifdeuren van FlexiSlide creëert men een kast in een handomdraai! Zeer eenvoudig te installeren en altijd op maat. Geschikt voor de doe-het-zelf markt.

Over FlexiSlide

Doe-het-zelf maatwerk schuifdeuroplossingen, modulair en eenvoudig!

FlexiSlide™ is een uniek en gebruiksvriendelijk doe-het-zelf schuifdeursysteem van vloer tot plafond.. Met deze kastdeuren kan de consument zelf in alle ruimtes met een plafondhoogte van 210 tot 250 cm schuifdeuren op maat installeren. Na een succesvolle lancering in Noorwegen zijn de revolutionaire schuifdeuren nu ook verkrijgbaar in Nederland.

Het unieke van FlexiSlide is dat een individuele toepassing in massa geproduceerd kan worden. Het systeem is opgebouwd uit dezelfde elementen, deze kunnen afhankelijk van de benodigde toepassing door de gebruiker op de gewenste hoogtemaat worden afgesteld. Met als resultaat: een maatwerkoplossing voor een doe-het-zelf prijs!

Een groot voordeel van FlexiSlide is dat de deuren niet op maat gemaakt hoeven te worden door de fabriek. De geschikte maat hebben we simpelweg al op voorraad! Door dit unieke product, de duurzame manier van produceren en de meest uiteenlopende toepassingen, realiseert men in zeer korte tijd een kwalitatief hoogwaardige en perfect passende oplossing.

De schuifdeuren zijn zeer geschikt voor de doe-het-zelf markt. Voor u als interieur/DHZ winkel is dit een prachtige toevoeging in uw portfolio.

Neem contact op

Een standaard deur op maat

Passend voor alle plafondhoogtes tot 250cm

Met het slimme systeem van FlexiSlide™ koopt men altijd passende schuifdeuren. Zolang de plafondhoogte niet meer bedraagt dan 250 cm, passen de schuifdeuren altijd.

Dankzij ons unieke en gepatenteerde systeem is het eenvoudig om zelf de schuifdeuren te monteren. Door het systeem sluiten de deuren altijd perfect aan van vloer tot aan het plafond. Dit zorgt voor de mooiste resultaten.

Wanneer een plafond hoger is dan 250 cm kan dit verschil worden opgeheven door het aanleggen van een plint voor de vloerrail of een lat voor de plafondrail.

Extra marge en speling dankzij het railsysteem

Naast het schuifdeursysteem hebben wij ons eigen bijpassende railsysteem ontwikkeld. Deze is ontworpen om kleine natuurlijke scheeftrekkingen in de kamer op te heffen. Dit railsysteem heeft als doel om de kans op imperfecties zover mogelijk terug te dringen. Onze dakreling is circa 2 cm hoger dan andere standaard rails en beschikt deze over een slimme hangconstructie. Dit zorgt voor extra onzichtbare marge.

Mochten deze enkele centimeters extra marge toch onvoldoende blijken, dan is dit geen enkel probleem. De FlexiSlide™ vloer- en plafondrails zijn vervaardigd uit een dusdanig hoogwaardig materiaal dat het wat grovere oplossingen toelaat. Bijvoorbeeld bij het plaatsen van een kleine wig zal de rails niet buigen of draaien. Dat is het voordeel van werken met hoogwaardige materialen.

Sterkste aluminiumprofielen in de branche

Zowel de vloer- en plafondrails als de deurafwerking zijn verreweg de sterkste in de branche. Dit zorgt voor een lange levensduur, zodat men jarenlang kan genieten van uw FlexiSlide™ schuifdeuren.

Alle aluminium profielen hebben een zeer fijne en exclusieve borsteluitstraling met mooie details en zijn door oppervlaktebehandeling vrij van mogelijke vorming van vlekken.

We zijn dusdanig overtuigd van onze doe-het-zelf maatwerk schuifdeuroplossingen dat we iedereen 10 jaar volledige garantie geven op alle onderdelen. Dit is inclusief de bewegende onderdelen!

Daarnaast is al het aluminium in FlexiSlide™ 100% recyclebaar!

Verkrijgbaar in de volgende designs

Het gemak van FlexiSlide

In deze video kunt u zien wat de mogelijkheden voor FlexiSlide zijn. Voor vragen over de installatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

De voordelen van FlexiSlide

  • Zeer flexibele indeling
  • Schuifdeuren tot 250 cm hoog
  • Verkrijgbaar in 5 designs
  • Snelle en makkelijke Installatie
  • Geschikt voor elke klusser
  • Eenvoudig te vervoeren dankzij kleine verpakking

Bekijk het assortiment

Om meer informatie over de producten van FlexiSlide te krijgen kunt u de website bezoeken. 

Download brochure

Bekijk de handige montagehandleiding om te zien hoe eenvoudig de installatie van FlexiSlide is.

Neem contact op

Het team van Dijkmans staat klaar om uw vragen te beantwoorden en de mogelijkheden met u te bespreken.

Algemene Voorwaarden 

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Dijkmans.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Dijkmans B.V. . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dijkmans B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Dijkmans B.V..

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Dijkmans B.V. te mogen claimen of te veronderstellen.

Dijkmans B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Dijkmans B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Dijkmans.nl op deze pagina.

Privacyverklaring

Dijkmans B.V., gevestigd aan Nieuwe Markt 3 7411 PA Deventer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens:


https://www.dijkmans.nl

Popovstraat 5, 8013RK Zwolle

085 877 09 79


Team gegevensbescherming is de Functionaris Gegevensbescherming van Dijkmans B.V. Hij/zij is te bereiken via info@dijkmans.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dijkmans B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam – Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch – Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dijkmans.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dijkmans B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Dijkmans B.V. neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dijkmans B.V.) tussen zit. Dijkmans B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dijkmans B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

Dijkmans B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dijkmans B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Dijkmans B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dijkmans B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dijkmans.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dijkmans B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dijkmans B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dijkmans.nl